1-    رسوب زدایی و همکاری با شرکت (پتروشیمی های  مختلف در ایران)

2-     تعمیرات پمپ (پتروشیمی جم )

3-     تعمیر پمپ (دیسال ) تخریب بتن 1200 بار 120 لیتر بر دقیقه

4-     تامین قطعات پمپ (دیسال)

5-     تعمیر موتر دیزل(تبدیل از حالت ecu  به گاورنر برقی)

6-     رسوب زدایی صنایع قند ونمک (کرج وگرمسار نمک زهره)

7-     گواهی نامه تعمیرات پمپ واتر جت از شرکت woma

8-     رسوب زدایی شرکت پتروشیمی تخت جمشید